Репертоар на прилепскиот театар

НУЦК,, Марко Цепенков,,- Прилеп

Петок, 29 април

,, Антица,, режија Бранко Брезовец

Почеток 19.30 часот

Сабота, 30 април

,, Мангите пијат чај,, режија Коле Ангеловски

Почеток 19.30 часот

Loading