РОДОКРАЈНОТО – МИНИ КНИЖЕВЕН КЛУБ

Во Библиотека

Роднокрајното одделение во ГБ “Борка Талески” ќе се реновира. Ќе добие нов лик, бидејќи е позначаен оддел. Се чуваат, изложуваат и обработуваат дела, ракописи и манускрипти од прилепски, роднокрајни автори. Збирката е вредна со повеќе илјади книги. Засатепни се сите прилепски автори, објавувани со децении. Преку одделението го афирмираме роднокрајниот творец – вели директорот Петар Петрески. Планирано е одделот да стане мини книжевен клуб, во кој роднокрајните автори ќе имаат простор и можност да се дружат, да разменуваат мислења, да подготвуваат нови проекти.

Loading