РЕПЕРТОАР НА ТЕАТАРОТ

НУЦК”Марко Цепенков”- Прилеп

Петок, 4 март

“Маратонците го трчаат почесниот круг”, режија Кирил Петрески

почеток- 19.30 часот

Среда, 9 март

“Антица” режија Бранко Брезовец,

почеток 19.30 часот

Четврток, 10 март

“Антица”, режија Бранко Брезовец,

почеток 19.30 часот

Loading