ПРИЕМ НА НОВИ СУДИИ

Во Судскиот одбор примаат нови фудбалски арбитри. Нужен е подмладок. Услов е возраст над 16 години, познавање на фудбалската игра и желбата. Подготвени сме да помогнеме со искуство, за напролет да ги вклучиме во најнискиот ранг – вели интернационалецот Горан Спиркоски. Според прописите, кариерата на судиите трае до 46 година. ОФС Прилеп има 35 судии, од кои двајца се со знак на ФИФА, покрај Горан Спиркоски и Весна Спиркоска.

Loading