КОНЦЕРТ НА КУД “МОМИНОК” СО ГОСТИ

Во ЦК “Марко Цепенков”

Играорците од КУД “Моминок” вечерва од 19.30 часот ќе се претстават со сплет ора од Македонија. Гости ќе се Стевче Стојкоски, познат свирач на народни македонски инструменти, Елам Зекироски, член на ансамблите “Зекироски” и “Есма Реџепова” и КУД “Охриѓанка” од Охрид и “Цветови” од Радовиш. КУД “Моминок” постои од 2003 годинасо околу 100 членови во играорната, музичката и пејачката група. Друштвото работи под патронство на Центарот за култура,

Loading