РЕПЕРТОАР НА ТЕАТАРОТ

НУЦК “Марко Цепенков”- Прилеп

www.markocepenkov.com

 

Петок, 8 октомври

почеток – 20.00 часот

Премиера на претставата “Антица” , режија Бранко Брезовец

 

Сабота, 9 октомври

почеток – 20.00 часот

Премиера на претставата “Антица” , режија Бранко Брезовец

Loading