СЛИКИ ОД ДИМИТАР ХРИСТОВ

Во ЦК “Марко Цепенков”

Со изложба со девет слики масло на платно и два цртежи ќе се претстави сликарот Димитар Христов од Битола вечерва во 20 часот во галеријата на ЦК “Марко Цепенков”. Христов магистрирал и дипломирал на Националната ликовна академија во Софија на отсек ѕидно сликарство. У чествувал на повеќе изложби на ДЛУ Битола.

Loading