ВТОРА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРИЛЕПСКИТЕ УМЕТНИЦИ

          Со најнови дела се претставија членовите на Друштвото на ликовни уметници од Прилеп. Втората групна изложба во Ликовната галерија на Центарот за култура “Марко Цепенков” е организирана по повод возобновувањето на ДЛУП. Изложбата беше отворена на интересен, несекојдневен начин во атмосфера постигната со запалени свеќички и со анимација изведена од актерот Игор Трпче.

Loading