РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ДРАГАН ВЕРГОВСКИ АЛПИ

Во Скопје

Ретроспективна изложба на Драган Верговски Алпи е поставена во Чифте амамот во Скопје, со која уметникот, член на ДЛУП, се претставува со дела од повеќе уметнички насоки.

Алпи е истакнат советник конзерватор, чие уметничко патување е длабоко обликувано од неговите ментори и од различните стилови на модерната уметност. Школските и студентските години му се обележани со богато образовно искуство, почнувајќи од Средното уметничко училиште во Скопје, под раководство на професорот Димо Тодоровски. Верговски ги усовршува своите уметнички вештини и развива длабока проникливост за сложеноста на уметничкото изразување.

Продолжувајќи го своето ликовно образование, се запишува на Педагошката академија. Под менторство на професорот Борко Лазески,  влегува во теоретските основи на уметноста, истражувајќи ги концептите на формата, бојата и композицијата, кои подоцна значително ќе влијаат врз неговото уметничко дејствување.

Уметничката визија, со претходните искуства и образовни години, процветува при студиите на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, под. Менторството на Кондовски не само што обезбедува техничка експертиза, туку и му всадува длабоко чувство за уметнички интегритет и иновативност. Навлегува во различните стилови на модерната уметност, вклучително и во импресионизмот, експресионизмот, надреализмот, енформелот, геометриската апстракција… Сите стилови придонесуваат да се развива уметнички идентитет со уникатни елементи.

– Верговски е плоден излагач, која ја покажува својата уметност самостојно од 1968 година со значајна изложба на младинската работна акција Нов Белград. И на национално и на меѓународно ниво собира признанија, истакнувајќи ги неговата разновидност и мајсторството во различни уметнички жанрови.

Покрај придонесот во светот на уметноста, придонесува и во зачувувањето на културното наследство на Македонија. Со над 40-годишното искуство како советник конзерватор за мозаици во Конзерваторскиот центар во Скопје, тој одигра клучна улога во заштитата и зачувувањето на богатото уметничко наследство на Македонија.

Во творештвото се вклучуваат повеќе “изми”, односно различни уметнички правци од модерната и постмодерната ликовна уметност и нивно еклектично поврзување, при што не се држи строго до одреден правец, туку интегрира повеќе во изведбата на едно дело. Поделбата на неколку ликовни циклуси повеќе може да се следи преку тематските целини отколку по модернистичките уметнички стилови, кои не се подредени по хронолошки распоред, туку зависно од личното чувство се провлекуваат во целокупното негово творештво – се вели во објавата за изложбата за неговото творештво.

Loading