ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

Пејо и раскажува на жена си:

– Жено, си мислам, како се тркалаат годините…

Имаме куќа, вила, две коли и две деца.

А се сеќаваш ли на времето

– живеевме под кирија, возевме велосипеди и постојано немавме пари.

Ама, од друга страна пак, секоја вечер си легнував со дваесетгодишна…

– Легни си ти пак со некоја двадесетгодишна и ќе видиш како ќе ти се вратат и точакот и киријата и беспарицата

Loading