АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Општество каде секој со секого војува не е демократско.

*

Каков е тој џентлменски договор на двајца, а на штета на трет.

*

Не кити се со туѓи пердуви, лесно може да ти ги оддувнат.

*

Осмели се да бидеш мудар!

*

Алтаните ниту случајно не смеат да бидат кај шарлатаните!

*

Кога ја загадуваш сегашноста за каква иднина си дозволуваш да говориш.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading