ОТНАТ НОС ЗА ЕДНА МИНУТА

Носот може да се одзатни за помалку од една минута, ако се измие според следните инструкции. Вежбата е едноставна, со дишење.

Се седнува на столица и се опушта. ​Во текот вежбата, дури и по завршувањето, устата се држи затворена. Тоа е задолжителен услов за успешно изведување на вежбата. Пожелно е да се вдишува низ нос или низ уста, ако не може поинаку. Се задржува здивот, стиснувајќи го носот со прстите. Полека се мрда со главата. Во оваа фаза устата е затворена. Кога ќе се посака да се земе воздух, продолжува задршката на носот стисната и понатаму се движи со главата. Се продолжува додека не се почувствува непријатност и неопходност да се земе здив. Не се претерува да не се помодри. Треба да се издржи колку што може. Се пушта носот и се вдишува додека устата и натаму е затворена. Еден длабок здив и следните неколку минути пак се дише, мирно и спокојно, седејќи на столица. Ако има потреба, се повторува вежбата.

Ова помага и на луѓето кои страдаат од хронични проблеми со синусите и полипи.

Loading