ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

Wikipedia: Јас знам сé!

Гоогле: Јас имам сé!

Интернет: Без мене не можете!

Струјата: Навистина?


Програмер во месарница:

-Ми треба кило крменадли.

Продавачот: -Да ги спакувам?

Програмерот:– Не, дај ќе ги ставам на Усб

Loading