ДВЕ ГОДИНИ НЕМА НАТПРЕВАР

Гимнастика

Споредено со другите спортисти, гимнастичарите имаат најдолга пауза. Не се натпреваруваат веќе две години. Последниот беше во септември 2019 година. Но, љубовта кон овој спорт е силна. Тоа се гледа при посетата на салата во ДТВ Партизан. Младите членови на клубот за спортска гимнастика Партизан, водени од тренерот Валентин Ангелески, совладуваат разни вежби.

Надежта е дека до крајот на годинава ќе биде одржан барем еден од двата државни натпревари.

Loading