БЕТОН, НАМЕСТО КРОШНИ

Crkvata Sveti Preobrazenie fatena so fotoaparat otadereka pred pedesetina godini

Крикнала со молба до Бог. Се нарекува „Свето Преображение“. Храмот, кој на истоимениот ден, на 18 август го благословува плодот -грозјето. Петкуполната црква, со икони од 19 век, била изградена под влијание на грчката пропаганда, со помош на еснафите на место подарено од свештеничка фамилија.

Фотографијава е сликана од кај споменикот на Пере Тошев. Тука животареше парк со крошнести дрвја. Имаше и дрвен мост на раширеното корито на реката. И една голема топола, под која вредни раце на ковач, “тргаа” со чекан налчиња и потковици за метални чевли за добитокот. Подоцна, местото се огради со бетонски ѕид. Стана детско катче за одмор на стари, кои ја следедат играта на внучињата по нишалките и другите детски реквизити. Местото го стигна и времето на транзицијата кога се “распослаа” тезгињата на пазарот за текстил и дребулии. Веќе никна  бизнис центара и катна гаража. 

Loading