ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

vic

-Мамо, што има за ручек?

– Фолклорна боранија.

– Е, каква ти е таа?

-Има да јадеш и оро да играш.


-Изгледа ќе мора да се разведам, жена ми 2 месеца не ми зборува.

– Подобро размисли, ретки се такви.

Loading