КНИГИ ЗА УМЕТНИЦИТЕ

Градската библиотека го збогати фондот на книги и со посебни публикации, монографии за ликовните и применети уметности. Меѓу новите книги е и монографија за познатиот американски сликар Џефри Џонс, потоа  Ленд-Арт-модерна скулптура на отворено, Мајстори на научната фантастика  – фантастично сликарство Челси од Валејо до Фразета, за најголемиот сликарски Музеј на мозоци – Бардо, Историјата на античките мозаици од богатото археолошко наследство на Картагина, како и Арестинг Дизајн за применета илустрација и стрип како современ дизајн за големите компании, како концептуална уметност за анимираниот Нарниа, како и за наивната уметност во Европа.

Loading