СЕ ЗАШТИТУВА ЖИВОТПИСОТ

Во селската црква во Зрзе

Се заштитува фрескоживописот во малата еднокорабна црква „Св. Никола“ во селото Зрзе, која е метох на манастирот Свето Преображение. Со конзервацијата целосно ќе се врати првобитниот колорит и сјај на фреските. Зафатот на живописот е значаен за заштита на културното наследство.

Храмот е споменик на културата од 14 век.

Loading