ТРЕБЕЊЕ ВОШКИ

Cistewe od voski  edna po ednaВреме кога настанала епидемија од вошки која може да ги зафати сите луѓе, од најмала возраст па сé до длабока старост. Луѓето се во паника, што е и нормално поради страшниот јадеж во главата и нервозата. Некои случаи завршувале и со рани поради непрекинато чешање. Хигиенските услови влијаеле во размножувањето на паразитите. Ползејќи од глава на глава со блиски меѓусебни контакти, гнидите наидувале на плодна почва за множење и израснувале до вошки.

Немоќта да се најде спас и обидите да ги наведнат главите и требењето вошки не било голема помош. Затоа најефикасен кутрул  било бричењето на главата.

Но, лошата хигиена, неможноста за редовно капење и носењето иста облека со денови, па и недели, не е мит и историја ниту денес, бидејќи вошките ги зафаќа и најголемите хигиеничари. Но, новите откритија во медицината дејствуваат брзо и ефикасно. Разноразните шампони, прашаци, спрејови и метални чешли за вошки се од голема полза. 

Loading