ЅУНЅУРКИ ЗА НОВОГОДИШНА ЕУФОРИЈА

Novogodisen blesokТрадиционалниот новогодишен панаѓур во Ц.К. Марко Цепенков и при крајот на годинава, ги очекува ведрите лица за да се збогати преодот од старата во новата година. Да се разубави домашниот амбиент и да се создаде новогодишен декор, се нудат елки, лампиони, прскалки, играчки, светилки во разни бои и подароци за радост и на децата и на возрасните. Секој дава по некој денар за пријатно новогодишно доживување и да се изненадат блиските. Со ѕунѕурки за мали пари се предизвикува насмевка и се креира новогодишната атмосфера. 

Loading