ИЗЛЕЗЕ ДВОБРОЈ НА „СТРЕМЕЖ”

ЦК „Марко Цепенков” го издаде двобројот на списанието за литература, уметност и култура „Стремеж” за 2015 година. Објавена е сентименталната балада „Гарванот” од Едгар Алан за 170 години од објавувањето. Вредна е за читање прозата од Трајче Крстески и Миле Трајковски. Со стихови застапени се авторите Митко Гогов, Жаклина Филипова – Свеќаровска, Кирил Бисеркоски, Гоце Горшо и  Мануела Барлеска. Пренесени се и преводите на Ернест Хемингвеј и Кенизе Мурал и критки, рецензии и есеи од Јовица Тасевски – Етернијан и Катерина Стојчевска.

Loading