СЕ ГРАДЕЛЕ КУЌИ, СЕ ГРАДЕЛЕ СТАНОВИ

lipaДека Прилеп од секогаш имал сенс за новото, за прогрес, покажува фотографијава. Се вишнее деветокатницата, се ѕида цигла по цигла, се курдисуваат станови. Никнува првата повеќекатница! Градилиште е централното подрачје. Прилеп пак е градилиште, се градат станови, куќи затоа што е масовен интересот за проектот “Купи куќа, купи стан”!

Дека се мислело на урбанизацијата, сведочат и канализационите цевки кои се поставувале. Се градело и се подобрувале условите за живот. Граѓаните орни за напредок, полетни, жива сила не ги сопирала. Како што младоста, мајчината љубов í дава сила и крилја, и на оваа млада прилепчанка да поита и на “велиспед”, како што милуваат да го речат прилепчани своето најпопуларно возило и да ја однесе челатта до кај мајка, баба, или пак на гости, на училиште. Ни жештината, ни прашината не í го земаат здивот, ниту видот!   

Loading