ЖЕДНО КУЧЕ

 

Фотографијата со сувото грло на кучето не е направена на фонтаната кај Градскиот часовник. Белиот пес со долги влакна, со големина на шарпланинец, веројатно, успешно ја завршил работата, вардејќи го стопанот. Решил минејќи по плочникот да се освежи во бистрата вода која жубори од фонтаната. Се погледна во мермерните зраци на водата, но не успеа да влезе да се расплива и да си ја исчисти муцката, да си го виде ликот. А, и, да си ја видеше фризурата! Зошто да не!

Loading