БИНЧЕВ ВО ПЛЕВЛЈЕ

Bincev izrabotuva delo na kolonijata Plevlje

Нашата уметница Билјана Бинчев беше македонски и прилепски претставник на вајарската интернационална уметничка колонија во Плевлје, Црна Гора. Се чувствува горда што била единствен учесник кој ја претставувал Македонија.

– Творев во камен и допрев нова димензија на создавањето како уметник. Оставив две дела, торзо и една слободна форма. Скулптурите остануваат дел од постојаната ликовна поставка во Плевлје – вели уметницата, која деновиве заедно со  колегите Кирил Гегоски и Васил Костов се претставува на изложба во општина Могила.

Loading