Двоброј 3-4 на ,,Стремеж,,

ЦК ,,Марко Цепенков,, го издаде и вториот двоброј на списанието за литература, уметност и култура ,,Стремеж,, за 2011 година. Објавена е поезија од Милош Линдро, Коста Бојчески, Александар Маџаровски, проза од Ивона Дамеска и препевот на стихови од Јан Неруда од Диме Митревски. Во двобројот се објавени и прозни текстови, есеи и критики и драмата ,,Тетовирање,, од Ана Јакимска и Бранко Костески .

Loading