АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Нема стабилност при стоење само на една нога.

*

Легитимитет  не може да се дава на нелегитимни нешта.

*

Само зла мисла лесно се остварува.

*

Животот не смее да постане луксуз.

*

Од ништо никогаш не може да биде нешто.

*

Кој злоупотребува луѓе и самиот ќе биде злоупотребен.

*

Ограничени луѓе се сложуваат со ограничен идентитет.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading