ВИЦ НА НЕДЕЛАТА

Го застанал полициаец Пејо и му се обраќа:

– Господине, возачка немате, прва помош немате, појас немате, ланци немате…

Кажете што имате?

– Имам 50 евра.

– Па така кажете, човек треба со клешти да ви ги вади од џебот…

Loading