АСФАЛТ И НИЗ СЕЛАТА

Asfalt niz selata Mile TalevskiПокрај реконструкции и асфалтирање на улиците во градот, засилени се градежните активности во селата. Во селото Алинци се асфалтирани приоритените улици во должина од 550 метри за да им се подобрат услови за живот на населението.

– Подобрена е и патната инфраструктура и во другите населени места Жителите нема да газат по кал и да ја чувствуваат прашината со постилањето на нов слој на асфалт на повеќе улици во селата Галичани, Кадино Село, Големо и Мало Коњари. За два месеци во селата е поставен  асфалт на површина од 4.300 м2. – вели претседателот на Советот, Миле Талевски.    

Loading