ЌЕФ ЗА УЧЕЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ СО НОВО РУВО

Реализирани проекти во ОУ „Блаже Конески“ од 2008 до 2016г.

Во периодот од 2008 до 2016г. со поддршка на Локалната Самоуправа на општина Прилеп и градоначалникот Марјан Ристески, како и со сопствени приходи реализирани се проектите:

1. Промена на покривот во ОУ Блаже Конески – Варош и реконструкција на една училница – 1.800 000 денари; 2008 год.

2. Промена на подовите во централното училиште – 30.000 УСД; 2009 год.

3. Дислокација на котларата во централното училиште со промена на начинот на греење од тврдо во течно – 2.000 000 денари; 2010 год.

4. Промена на плочките на трети кат, ходник централно училиште – 300.000 денари, 2009 год.

5. Реконструкција на парк во централното училиште; 2011 год.

6.Оградување на училиштето – 2.000 000 денари; 2012 год.

7.Реконструкција на училиштето во Варош – ѕидови, подови, фасада, врати, тавани – 1.900 000 денари; 2013 год

8.Инсталација на парно греење во училиштето во Варош – 450.000 денари; 2013 год.

9.Реконструкција на санитарии централно училиште – 1.500 000 денари; 2014 год

10. Промена на плочките на втори кат ходник централно училиште – 300.000 денари; 2014 год.

11. Промена на плочки ходник приземје – 300.000 денари; 2015 год

12.Поплочување на влез од двор со бекатон во централното училиште 450.000 денари; 2015 год.

13. Промена на дограмата со нова ПВЦ во централното училиште 3.500 000 денари;

14. Обложување на ѕидови со кнауф, ходник приземје  – 300.000 денари; 2015 год.

15. Партерно уредување на дворот во Варош со кошаркарско игралиште – 1.900 000 денари; 2016 год. 

16. Обложување на ѕидови со кнауф ходник прв кат 250. 000 денари; 2016 год.

17. Изградба на балон сала во дворот на централното училиште; 2015 год.

18. Асфалтирање на патеката од задниот влез на дворот на иницијатива на градоначалникот Марјан Ристески;

ИДНИ ПРОЕКТИ кои чекаат на одобрување и ќе се реализираат:

19. Обнова на термоизолациона фасада во централното училиште 2016 2017 год. – 5.000 000 денари

20. Партерно уредување на дворот во централното училиште – 2.000 000 денари.

ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

– Ова е сработеното, но и уште ќе се работи со многу труд, посветеност, залагање. Вложени се над 12. 000 000 денари само во инфраструктурата од Локалната Самопуправа на општина Прилеп. Ова е само дел, поситните проекти не се ни внесени, а многу ги има. Се за учениците и вработените, останува како ЛЕГАЦЅ за идните генерации! – вели Марија Дулевска , директор на ОУ “Блаже Конески”.

 

1-bk

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

10-1

 

10-2

 

11

 

11-1

 

12

 

13

 

13-1

 

14

 

14-1