БЕЛ ДЕН ЗА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Фото изложба „Јордан Зазоски- Зазо“

Tvorestvoto na fotografite  pred   javnosta

Уметнички фотографии со различна тематика од 35 автори се дел од годишната изложба ,,Јордан Зазоски – Зазо,, што фото кино клубот Прилеп ја отвори во ликовниот салон на ЦК ,,Марко Цепенков,,. Ретроспективата покажува во кој правец водат заложбите на членовите на клубот на полето на уметничката фотографија и колкав е напредокот во минатата година. На дел од учесниците им беа доделени сертификати за обука од областа на фотографијата, а на дел и повисоки категории во изработката.