,,Мирче Ацев,, во Вевчани

Фолклористите на “Мирче Ацев”, од Тополчани играа на петтото издание на фестивалот на народна култура “Прображење” во Вевчани. Играорците се претставија со дел од богатиот репертоар на македонски ора.

Loading