ПАЛАЧИНКИ И ПЕТКИ ЗА КРАЈ

Над 2.000 палачинки се поделија на традиционалната манифестација што Локалната самоуправа ја организира за крај на учебната година. На плоштадот “Александрија” вриеше од насмеани и весели дечиња кои на најсаканиот датум – 10 јуни се насладуваа во вкусните плачинки.

1. Turkanici za palacinki

Манифестацијата “Палачинкијада”, организирана по четвртпат, беше збогатена и со прогласувањето на најученик, најнаставник, најодделение и најучилиште во избор на неделникот “Зенит” и рубриката наменета за најмладите “Петка”.

 

 

 

 

 

2. Gradonacalnikot megju decata

За НАЈ ученици за учебната 2014/2015 г. беа прогласени: Марија Митреска од ОУ “Гоце Делчев”, Ена Јованоска од ОУ “Кире Гаврилоски – Јане”, Галена Аризанкоска од  ОУ “Кочо Рацин”, Христина Нунеска од ОУ “Добре Јованоски”, Ивана Дукоска од ОУ “Климент Охридски”, Димитриј Младеновски од ОУ “Блаже Конески” и Леона Митревска од ОУ “Рампо Левката”.

 

 

НАЈ наставници се: Соња Димоска од ОУ “Гоце Делчев”, Борче Ацески од ОУ “Кире Гаврилоски – Јане”, Наташа Кулевска од ОУ “Кочо Рацин”, Каролина Николоска од ОУ “Добре Јованоски”, Катерина Трајкоска од ОУ “Климент Охридски”, Наташа Ристеска Проданоска од ОУ “Блаже Конески” и Благоја Дукоски од ОУ “Рампо Левката”.

sl.3. 8-2 odd od OU ,,Dobre Jovanoski,,

Наградата за НАЈјодделение ја понесоа учениците од 8-2 одд. од ОУ “Добре Јованоски” со наставничката Билјана Тромпеска.

 

 

 

 

 

 

 

4. Direktorot na OU ''Koco Racin'', Petre Kragueski ja primi nagradata NAJuciliste od svojata prethodna koleska od OU  ''Rampo Levkata''Изборот на НАЈјучилиште со најмногу гласови на тронот го искачи ОУ “Кочо Рацин”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Priredba od OU 'Rampo Levkata'

Пригодна програма изведоа учениците од ОУ “Рампо Левката” како домаќини и минатогодишни победници.

 

 

 

 

 

 

Градоначалникот Марјан Ристески им го честита успехот на сите ученици и им посака мирно, топло лето исполнето со забава и разонода.

Дојде и долго посакуваниот и очекуван 10-ти јуни, ден кој го сакаат сите ученици, а кој и оваа година се одбележа со палачинки и многу петки за крај!

6. Za kraj - izbor NAJ

Среќен летен распуст Зенитпетковци!

До видување до 1- ви септември!

7.Roj deca na Palacinkijada

Loading