Весел пречек на идни првачиња

Priredba za novite prvacinja vo OU 'Kliment Ohridski'ОУ “Добре Јованоски” ја стартува “сезоната” за прием на децата од градинката во Тризла. И ОУ “Климент Охридски” организираше  отворен ден за децата од градинката Бончејца. Идните првачиња беа пречекани со богата приредба. Со родителите одблиску се запознаа со условите во училиштата за побрзо да се прилагодат на нивниот втор дом од септември.

Во ОУ “Климент Охридски” посебен интерес предизвика продолжениот престој. 

Loading