Фотографии од Каролина Мицевска во Неготино

Moment na vpecatoci od novinarkata Micevska“Момент на впечатоци” е изложбата на фотографии од Каролина Мицевска отворена во ЦК во Неготино. Колешката Мицевска изложува 20 фотографии, пренесени впечатоци од природните убавини на Македонија и Русија и на многубројни објекти и манастири.

Мирјана Јованова, директор на ЦК од Неготино, забележа дека се чисти, јасни и предизвикуваат чувства на исполнетост, внатрешна рамнотежа и смиреност.

Loading