ПОКРИВ НАД ГЛАВАТА ЗА 76 СЕМЕЈСТВА

При крај е градбата на 76-те социјални станови за самохрани мајки, социјални семејства, многудетни семејства и лица со посебни потреби. Распределбата за покрив над главата ќе се врши по електронски пат.

Не е исклучена и можноста во наредниов период да се разработуваат нови детални планови за градба на комерцијални и станови за ранливите категории граѓани. Изградбата ќе е со намера да се реши станбеното прашање на овие лица.

Loading