ОД 7 ДО 23 ИЛЈАДИ ЕВРА ЗА СОПСТВЕН БИЗНИС

Нова шанса за невработените лица

Невработените млади лица на возраст до 29 години, можат да користат 7 илјади евра кредит од државата и да започнат сопствен бизнис, а може и да се здружат 4 лица и да користат 23 илјади евра за кои имаат едно годишен грејс период и еден отсто годишна камата.  Со мерките на Владата преку Агенцијата за вработување, опфатени се сите целни групи, и оние што се над 29 години, да се намали невработеноста. Објавен е деветтиот оглас за самовработување, кој стимулира и работодавачи, на кои им се понудени кредитите за мали и микро фирми.

Според Силвана Пашоска од Агенцијата за вработување, со владини активни мерки последниве две години, 87 фирми користеле погодности и се вработиле над 100 лица. Градоначалникот Марјан Ристески изрази задоволство од интересот за самовработување.

Loading