ПЕТКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

Министерството за информатичко општество со анкетата во неколку градови, меѓу кои и во Прилеп, дојде до заклучок дека граѓаните најбрзо добиваат документи и се задоволни од работата на администрацијата на прилепската локална самоуправа. Изборот на граѓаните за анкетата бил по методот случаен примерок.  

Loading