ПОСЕТА НА БИТОЛСКИОТ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА

За 7-ми Април, светскиот ден на здравјето, неколку ученици од здравствената струка од СОУ “Ѓорче Петров” беа во домот за доенчиња и мали деца во Битола. Посетата била од едукативен карактер и учениците се запознале со условите и методите за работа во таква установа низ топли детски насмевки и срдечни прегратки.