“ТОТЕМ”ЗА НЕКРОЛОЗИ, МЕСТО СТЕБЛА

Ново, урбано и иноватино решение е поставениот “тотем” за некролози до плоштадот. Ожалостените веќе нема да ги известуваат блиските за тажна вест или помен, со лепење на стеблата на дрвјата, бандерите или на преполната стара табла со таа намена.

Тотемот ќе биде осветлен и некролозите ќе се поставуваат без лепило или шајки, туку под стакло со што ќе бидат заштитени од атмосферски влијанија.