ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ОИК ПРИЛЕП

Податоци за гласање за избирачките места под ОИК Прилеп

Вкупен број на избирачки места за кои е надлежен ОИК е 132

Вкупен број на избирачи за тие избирачи места запишани во изводите од избирачкиот список е 63.376

Вкупен број на избирачи што гласале е 49.546

 

Резултати од гласањето за избор на Градоначалник на Прилеп

18. СДУ – Зоран Петрески – 415  –  0.87 %

19. ВМРО – ДПМНЕ  – Марјан Ристески 28.632 – 59.69 %

42.  СДСМ – Хари Локвенец 18.920 – 39.44 %

Неважечки 1579

Вкупно 47.967

 

Резултати од гласањето за избор на совет на Прилеп

4. ВМРО – ДПМНЕ 26.924 – 56,62 %

11. НДМ 394 – 0,83 %

18. СДУ 632 – 1,31 %

42. СДСМ 19.178 – 40,33 %

80. ДОМ 436 – 0,92 %

Неважечки 1.989

Вкупно    47.555

 

Избрани кандидати за членови на Совет на Прилеп по примена на Донтовата формула

4. ВМРО – ДПМНЕ –  добиени 16 советнички места

1. Никола Димески ВМРО – ДПМНЕ

2. Силвана Пашоска ВМРО – ДПМНЕ

3. Александар Неделкоски ВМРО – ДПМНЕ

4. Ратко Наумоски ВМРО – ДПМНЕ

5. Јованка Тутеска ПОДЕМ

6. Жикица Петрески ВМРО – ДПМНЕ

7. Драган Пенков ВМРО – ДПМНЕ

8. Анета Наумоска Социјалистичка Партија

9. Горан Хаџи – Ристески ВМРО – ДПМНЕ

10. Благоја Карески Демократски Сојуз

11. Анастасија Илиеска ВМРО – ДПМНЕ

12. Трајче Ржаникоски ВМРО – ДПМНЕ

13. Горанчо Шипинкоски Нова Либерална партија

14. Рамона Маркоска ВМРО – ДПМНЕ

15. Бојан Ристески ВМРО – ДПМНЕ

16. Самија Ајдини СРМ

42. СДСМ добиени 11 советнички места

1. Илија Јованоски СДСМ

2. Сашо Велески СДСМ

3. Светлана Велеска ВМРО – НП

4. Звонко Јованоски СДСМ

5. Валентин Божиноски СДСМ

6. Еленче Ташкоска СДСМ

7. Тони Кироски НСДП

8. Томислав Белакапоски СДСМ

9. Елизабета Тодеска СДСМ

10. Ерџан Еминоски ПЦЕР

11. Миле Талевски СДСМ