ДЕЛА ОД НАШИ СЛИКАРИ ВО СУБОТИЦА

Слики од Тони Чатлески и Златко Крстевски, двајцата прилепски сликари и скопската уметница Христина Зафировска, се дел од изложбата од  втората меѓународна уметничка колонија “СТИПАН ШАБИЌ 2012” во Суботица.

Тројцата уметници летоска учествуваа на колонијата.