ОДЛИЧНИ “АНГЛИЧАНИ”

Во ОУ “Кочо Рацин”

Јана Пашовска со соученикот Матеј Костоски на државниот натпревар по англиски јазик го освоиле второто, односно, третото место. Организатор на мечот за познавање на Англија и јазикот била “Петта приватна гимназија” од Скопје. Меѓу 445 ученици и 110 ментори од сите училишта во Македонија, нашиот тим воден од наставничката Сузана Темелковска успеал да ги засени конкурентите. Успехот е плод на потрошените викенди во подготовка.

Наградените ученици велат дека тестот бил поделен на формирање на зборови со суфикси и префикси, вметнување зборови во реченица, текст со прашања и познавање на Британската култура и општество. Одговориле најдобро што можеле и нé разочарале. Од можни 100 поени, Јана добила 84, а Матеј 80, што е за пофалба зашто никој не ја надминал границата од 91 поен.

Не знаат каква награда ќе добијат, но и без неа, се задоволни што се качиле речиси на највисокото место. Осмоодделенците од есен ќе бидат гимназијалци, само ќе се думаат за Прилеп или Скопје. 

Loading