ЉУБОВ НИЗ ЧЕСТИКА

Во ОУ “Рампо Левката”

За 8 – ми Март, холот од ОУ “Рампо Левката” беше украсен со креативни честики со мотиви и теми од празникот. Се натпреваруваа ученици од сите основни училишта. Првачињата ги изненадија мајките и бабите  со рози.

Loading