КОЧО, МЕСТО ЏЕМО

После 13 години претседавање со Општинскиот противпожарен Сојуз, сменет е Круме Спиркоски – Џемо од позицијата претседател. Делегатите на тајно гласање за нов претседател го избраа Кочо Конески, а Горан Апостоловски за нов секретар.

Смената  доаѓа поради слабата активност. Новото раководство се обврзало на поголема активност како во комуникацијата со институциите и организирање обуки за заштита од пожари и превентивни активности.

Loading