КРЕАЦИИ НА СЛАТКО- БЛАГО

Се докажа по којнае којпат. Нема повредни од нашите сограѓанки, а за тоа “корпус деликт” беа стотиците видови “слатко-благо” подготвено на манифестацијата “Креативна жена” со натпреварувачки карактер. Учествуваа сите месни комитети на ВМРО – ДПМНЕ, а не изостанаа ниту невладините женски здруженија.

Жената ја има во политиката, но таа е пред сé мајка и сопруга која се грижи за својот дом и семејство.

Loading