ПРИЛЕП ВО БРОНЗЕНО ВРЕМЕ

Изложба и предавање

“Прилеп – град на бронзеното време” беше темата на видео презентацијата на новинарот, публицистот и истражувачот Тренчо Димитриоски во Библотеката. Едновремено се отвори изложба на плакати и археолошки пронајдоци.

Видео презентацијата е последната од циклусот предавања на Димитриоски, посветени на стариот Прилеп, а беа дел од долгогодишното негово истражување на прилепскиот терен

Loading