ПТИЧЈИ КОНЦЕРТ ВО ЦЕПЕНКОВ

Канаринци, биљбиљи, бастери, 150 на број, беа на изложба во …Цепенков. Рај за очи  и уши. Се запалија не само одгледувачите кои ги донесоа милениците да го поделат чувството за убавни со колегите, туку и љубителите на природата и птиците. Небаре концерт и модна ревија предизвикаа малите птици на сетилата за вид и за слух. Песна ‘рсна од клуновите на колоритните пердувести миленици.     

Традиционаланата изложбата ја организираше Здружението Кардинал со 50 членови.

Loading