ЦЕПЕНКОВ СО НОВ ПОКРИВ

Нов покрив доби дел од ЦК ,,Марко Цепенков,,. Околу 200 м2 се обезбедени од атмосферски влијанија, а не биле реконструирани 30 години. Со тоа се подобруваат условите за работа. – Решивме горливЉ проблем. Секоја година инвестираме во подобрување на условите во двата објекти, во Домот и во Театарот – вели директорот Тони Чатлески.

За покривањето на објектот Министерството за култура оддели 750 илјади денари.

Loading