ТРКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Нови 70  легални објекти доби градот со последното официјално доделување на решенијата за озаконување на бесправно изградените објекти.      Неколку илјади сопственици на дивоградби добија тапија за куќите и другите објекти од пријавените над 15 илјади предмети. Прилеп е водечка општина во процесот на легализацијата на незаконско градените објекти.

Loading