СТО МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА УЛИЦИ И ПАТИШТА

Со програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта ќе се подобри патната и улична мрежа, што би значело поефикасна патна и улична инфраструктура, подобри и побезбедни услови за учесниците во сообраќајот.

Студијата е на ниво на Главен проект, а вкупната вредност е 100 милиони денари. Финансиската конструкција е  целосно покриена од општинската каса.

Loading